Tài liệu kỹ thuật Mikro gồm tài liệu rơ le bảo vệ Mikro, bộ điều khiển tụ bù và tụ bù Mikro, Cuộn kháng Mikro
STT Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Tài liệu kỹ thuật cuộn kháng Mikro 221
2 Tài liệu kỹ thuật tụ bù Mikro 214
3 Mikro MPR500: bảo vệ động cơ 217
4 Mikro DPM380 : đồng hồ đa năng 232
5 Mikro DM38: đồng hồ đa năng gắn Din rail 226
6 Mikro AN120 : Bảng chỉ báo 20 ô 213
7 Mikro AN112: Bảng chỉ báo 12 ô 197
8 Mikro RPR415: Reverse Power Relay 213
9 Mikro MU2300: Mất pha, quá áp, kém áp trung thế 199
10 Mikro MU250: Mất pha, đảo pha, quá áp, kém áp, mất cân bằng 205
11 Mikro MX200a: mất pha, quá áp, kém áp 197
12 Mikro MX100: mất pha, đào pha 191
13 Mikro MK2200: quá dòng, chạm đất trung thế 195
14 Mikro MK1000a: Quá dòng + chạm đất 207
15 Mikro MK233a: IDMT over current relay 201
16 Mikro MK234a: DTL over current relay 205
17 Mikro MK203a: quá dòng IDMT 206
18 Mikro MK204a: relay quá dòng 205
19 Mikro MK232a: relay chạm đất 202
20 Mikro MK231a: Earthfault relay 211
21 Mikro MK202a: Relay chạm đất IDMT 195
22 Mikro MK201a: relay chạm đất 244
23 Mikro ZCT: Biến dòng cho relay dòng rò 188
24 Tài liệu kỹ thuật Mikro DIN310 190
25 Tài liệu kỹ thuật Mikro DIN300 191
26 Tài liệu kỹ thuật Mikro DIN330 187
27 Tài liệu kỹ thuật Mikro MK330a 190
28 Tài liệu kỹ thuật Mikro MK300a 186
29 Tài liệu kỹ thuật Mikro MK301a 202
30 Mikro PFR96: bộ điều khiển tụ bù 96x96 202
31 Mikro PFR60: điều khiển tụ bù 144x144 190
32 Tài liệu kỹ thuật Mikro PFR80 194
33 Tài liệu kỹ thuật Mikro PFR120 183
34 Tài liệu kỹ thuật Mikro PFR140 194

CÔNG TY TNHH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP NGUYỄN LÊ

Tài liệu kỹ thuật

Hotline tư vấn miễn phí: 0986959733
icon zalo

Hotline: 0986 95 97 33

Email: huydiep.nguyenle@gmail.com

0