Tài liệu kỹ thuật thiết bị chống sét gồm catalogue, hướng dẫn chọn thiết bị, hướng dẫn sử dụng thiết bị chống sét trực tiếp, chống sét lan truyền.
STT Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 OBO MC 125-B NPE : Chống sét In 50kA N-PE 215
2 OBO MCD 50-B3+1-OS : Chống sét van 3P In 50kA, N-PE, màu báo hỏng 206
3 OBO MCD 50-B3+1 : Chống sét van 3P In 50kA, có bảo vệ N-PE 198
4 OBO MCD 50-B3-OS : Chống sét van 3P In 50kA, có màu báo hỏng 201
5 OBO MCD 50-B3 : Chống sét van 3P In 50kA 213
6 OBO MCD 50-B1-OS : Chống sét van 1P In 50kA, có màu báo hiệu 187
7 OBO MCD 50-B1 : Chống sét van 1P In 50kA 190
8 OBO MC 50-B3+1 : Chống sét van 3P In 50kA - N-PE 200
9 OBO MC 50-B3 : Chống sét van 3P In 50kA 193
10 OBO MC 50-B1-OS : Chống sét van 1P In 50kA, tín hiệu báo 191
11 OBO MC 50-B1 : Chống sét van 1P In 50kA 201
12 OBO MCD 50-B : Module chống sét In=50kA 188
13 OBO MCD 50-B : Module chống sét In=50kA, tín hiệu báo 180
14 OBO MC 50-B : Module chống sét In=50kA 193
15 OBO MC 50-B-OS : Module chống sét In=50kA 179
16 BO V50-B+C3+FS, V50-B+C4+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha, tiếp điểm phụ 190
17 OBO V50-B+C1+NPE, V50-B+C2+NPE, V50-B+C3+NPE : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 189
18 OBO V50-B+C3, V50-B+C4 : chống sét 3P In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 180
19 OBO V50-B+C : Module chống sét In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 189
20 OBO V25-B+C3+FS, V25-B+C4+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + tiếp điểm 187
21 OBO V25-B+C1+NPE+FS, V25-B+C3+NPE+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + tiếp điểm 189
22 OBO V25-B+C3+AS, V25-B+C4+AS : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + còi báo 183
23 OBO V25-B+C1,3+NPE : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + N-PE 176
24 OBO V25-B+C1, V25-B+C2, V25-B+C3, V25-B+C4 : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 177
25 OBO V25-B+C : Module chống sét In=30kA, Imax=50kA 194
26 OBO V20-C/1+FS, V20-C/2+FS, V20-C/3+FS, V20-C/4+FS : 191
27 OBO C25-B-C, surge arrestor Imax 50kA 177
28 OBO V20-C/1+NPE, V20-C/2+NPE, V20-C/3+NPE-280: Chống sét Imax 40kA/pha 188
29 OBO V20-C/1, V20-C/2, V20-C/3, V20-C/4-280: Chống sét Imax 40kA/pha 191
30 OBO V20-C : Modul chống sét lan truyền Imax 40kA/pha 190
31 OBO V20-C/3+NPE+AS : chống sét lan truyền có chuông báo 188
32 OBO V10-C : Modul chống sét imax 20kA 201
33 OBO V10-C/1+NPE, OBO V10-C/3+NPE 180
34 Thiết bị chống sét OBO V10 Compact 194

CÔNG TY TNHH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP NGUYỄN LÊ

Tài liệu kỹ thuật

Hotline tư vấn miễn phí: 0986959733
icon zalo

Hotline: 0986 95 97 33

Email: huydiep.nguyenle@gmail.com

0